Number: 2006 nr 09/2006 TVL
Summa kroonides: 10 030.00
Summa eurodes: 641.03
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.11.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 22.12.2006
Toetuse sihtotstarve: Remondi muinsuskaitse eritingimuste ja remonttööde juhendi koostamine.
Mälestis:

23467 Haava tuulik