Number: PÜP 2013 02
Summa kroonides: 469 398.00
Summa eurodes: 30 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.02.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Pikihoone katuse avarii-remont
Mälestis:

21058 Pöide kirik