Number: PÜP 2013 03
Summa kroonides: 79 797.66
Summa eurodes: 5 100.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.02.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni ja pikihoone katuse liitekoha avarii-remonttööd
Mälestis:

15647 Haljala kirik