Number: PÜP 2013 04
Summa kroonides: 1 063 968.80
Summa eurodes: 68 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.02.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku katuse kooriruumi ja pikihoone katuste restaureerimine
Mälestis:

16107 Väike-Maarja kirik