Number: PÜP 2006 41
Summa kroonides: 599 993.00
Summa eurodes: 38 346.54
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.08.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 28.08.2006
Toetuse sihtotstarve: katuse restaureerimine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel