Number: 2005-22 / 2005
Summa kroonides: 19 763.00
Summa eurodes: 1 263.09
Lepingu sõlmimise kuupäev: 30.08.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: I etapi põhiprojekti koostamine
Mälestis:

14513 Polli mõisa koertemaja, 19. saj