Number: 2005 / 2005
Summa kroonides: 49 708.00
Summa eurodes: 3 176.92
Lepingu sõlmimise kuupäev: 29.06.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.08.2005
Toetuse sihtotstarve: Talupoegade kabeli konserveerimine
Mälestis:

4125 Karja vana kalmistu