Number: 14-VilM / 2005
Summa kroonides: 100 000.00
Summa eurodes: 6 391.16
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.06.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2005
Toetuse sihtotstarve: Katuse, fassaadide ja nurgatorni restaureerimine
Mälestis:

27060 Elamu-ärihoone Lossi tn 26