Number: 1-RapM / 2005
Summa kroonides: 300 000.00
Summa eurodes: 19 173.49
Lepingu sõlmimise kuupäev: 27.05.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.10.2005
Toetuse sihtotstarve: Katuse restaureerimine
Mälestis:

15299 Raikküla mõisa peahoone