Number: PÜP 2006 36
Summa kroonides: 39 412.00
Summa eurodes: 2 518.89
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.07.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 28.11.2006
Toetuse sihtotstarve: katuse ja laekonstruktsioonide kindlustus- ja restaureerimistööde järelvalve teotamine ja aruande koostamine
Mälestis:

15887 Ilumäe kabel