Number: 10-VilM / 2005
Summa kroonides: 15 000.00
Summa eurodes: 958.67
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.05.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.09.2005
Toetuse sihtotstarve: Remondi muinsuskaitse eritingimuste koostamine
Mälestis:

14717 Elamu Viljandis Tartu 19, 18.saj. II pool