Number: 11-PärM / 2005
Summa kroonides: 13 000.00
Summa eurodes: 830.85
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.05.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.08.2005
Toetuse sihtotstarve: Tehnilise seisundi uurimistööd ja avariitööd
Mälestis:

16747 Voltveti kõrtsihoone