Number: 13-PärM / 2005
Summa kroonides: 4 500.00
Summa eurodes: 287.60
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.03.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2005
Toetuse sihtotstarve: Saali laekarniisi restaureerimine
Mälestis:

16742 Voltveti mõisa peahoone