Number: 1-LääM / 2005
Summa kroonides: 242 000.00
Summa eurodes: 15 466.62
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.03.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.09.2005
Toetuse sihtotstarve: Ringmüüri lõunakülje 10 meetrise lõigu avarii-konserveerimine
Mälestis:

15391 Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav