Number: PÜP 2006 30
Summa kroonides: 54 235.00
Summa eurodes: 3 466.25
Lepingu sõlmimise kuupäev: 20.06.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 25.09.2006
Toetuse sihtotstarve: akna A-3 restaureeriine
Mälestis:

15057 Paide kirik