Number: PÜP 2013 21
Summa kroonides: 187 759.20
Summa eurodes: 12 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 26.02.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku karniiside restaureerimine
Mälestis:

23319 Valga kirik