Number: 07/ 2005
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.04.2006
Toetuse sihtotstarve: 18. saj. pärit purunenud paekivist risti restaureerimine
Mälestis:

2750 Keila kirikuaed,14.-19.saj.