Number: 2005-13E/ 2005
Summa kroonides: 9 440.00
Summa eurodes: 603.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.11.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 02.12.2005
Toetuse sihtotstarve: Katuste katmine kiledega ajutiseks kaitseks sademete eest
Mälestis:

14513 Polli mõisa koertemaja, 19. saj

14514 Polli mõisa jääkelder, 19. saj