Number: 10-HiiM / 2005
Summa kroonides: 13 910.00
Summa eurodes: 889.01
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.10.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.03.2006
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimise põhiprojekti koostamine ja esmased avarii-konserveerimistööd
Mälestis:

23518 Rüütli tuulik