Number: PÜP 2013 17
Summa kroonides: 10 326.76
Summa eurodes: 660.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.02.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni restaureerimine
Mälestis:

14559 Kõpu kirik, 17.-20. saj