Number: PÜP 2013 23
Summa kroonides: 39 116.50
Summa eurodes: 2 500.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 28.02.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku torni ja pikihoone katuse liitekoha avarii-remont
Mälestis:

2904 Nissi kirik, 1873. a