Number: 12-VilM / 2005
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.06.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.10.2005
Toetuse sihtotstarve: Remondi muinsuskaitse eritingimuste ja remondiprojekti koostamine
Mälestis:

14509 Polli mõisa peahoone, 19. saj