Number: PÜP 2006 07
Summa kroonides: 585 997.00
Summa eurodes: 37 452.03
Lepingu sõlmimise kuupäev: 09.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2007
Toetuse sihtotstarve: tornikiivri ja vahelagede restaureerimine
Mälestis:

21079 Valjala kirik