Number: 2004-8E / 2004
Summa kroonides: 45 406.00
Summa eurodes: 2 901.97
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.11.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2004
Toetuse sihtotstarve: Keldri avariiohtlike laekonstruktsioonide demontaaž ning hilisem keldri ülesmõõtmine
Mälestis:

23886 Jõgeva mõisa peahoone