Number: 2004-55 / 2004
Summa kroonides: 4 118.00
Summa eurodes: 263.19
Lepingu sõlmimise kuupäev: 10.11.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Varisenud keldrilae ja ruumi tehnilise olukorra ülevaatlus
Mälestis:

23886 Jõgeva mõisa peahoone