Number: PÜP 2006 05
Summa kroonides: 999 929.00
Summa eurodes: 63 907.11
Lepingu sõlmimise kuupäev: 03.03.2006
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.12.2006
Toetuse sihtotstarve: katuse ja karniiside restaureerimine (I etapp)
Mälestis:

23234 Ilmjärve õigeusu kirik