Number: 2004-49 /2004
Summa kroonides: 2 419.00
Summa eurodes: 154.60
Lepingu sõlmimise kuupäev: 01.10.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 10.10.2004
Toetuse sihtotstarve: Katuse remont-restaureerimistööde ülevaatlus koos aruande koostamisega
Mälestis:

14124 Sänna postijaam, 19. saj I pool