Number: 10 / 2004
Summa kroonides: 588 205.00
Summa eurodes: 37 593.15
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.10.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.07.2005
Toetuse sihtotstarve: Katuse ja lae restaureerimistööd
Mälestis:

13967 Mäetaguse kabel, 19. saj