Number: 2004-6E / 2004
Summa kroonides: 99 969.00
Summa eurodes: 6 389.18
Lepingu sõlmimise kuupäev: 24.09.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Müüridele sisetellingute ja sise-välistellingutele katuse ehitamine
Mälestis:

2799 Kose-Uuemõisa mõisa kabel, 19. saj