Number: 2004 / 2004
Summa kroonides: 128 745.00
Summa eurodes: 8 228.31
Lepingu sõlmimise kuupäev: 19.07.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 25.12.2004
Toetuse sihtotstarve: Stenbocki kabeli katuse restaureerimine
Mälestis:

22293 Pühalepa kirikuaed