Number: 2004-20 / 2004
Summa kroonides: 60 226.00
Summa eurodes: 3 849.14
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.07.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Varemete nurgatorni katustamis- ja vahelagede põhiprojekti koostamine
Mälestis:

14081 Vastseliina piiskopilinnus vallikraaviga, 14.-16. saj