Number: 2-RapM / 2004
Summa kroonides: 50 000.00
Summa eurodes: 3 195.58
Lepingu sõlmimise kuupäev: 21.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimise muinsuskaitse eritingimuste ja katuste remondiprojekti koostamine ning katuste remondi ettevalmistustööd
Mälestis:

15329 Kuusiku mõisa peahoone