Number: 17 / 2004
Summa kroonides: 484 905.00
Summa eurodes: 30 991.08
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.09.2004
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimistööd
Mälestis:

23241 Sangaste mõisa peahoone