Number: 1-PärM / 2004
Summa kroonides: 400 000.00
Summa eurodes: 25 564.66
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.12.2004
Toetuse sihtotstarve: Katuse ja vahelagede avarii-remont ning selleks vajaliku projekti koostamine
Mälestis:

16615 Audru mõisa õlleköök