Number: 2-LääM / 2004
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Katuse remont ja selleks vajalike remondiprojektide koostamine
Mälestis:

15440 Puhtu mõisa peahoone

15441 Puhtu mõisa tall-tõllakuur