Number: 2004-23 / 2004
Summa kroonides: 48 694.00
Summa eurodes: 3 112.11
Lepingu sõlmimise kuupäev: 16.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 18.10.2004
Toetuse sihtotstarve: Ringmüüri kindlustus- ja konserveerimistööde uurimis-projekteerimistööd ja järelvalve
Mälestis:

15391 Haapsalu linnuse varemed ja vallikraav