Number: 2004-30 / 2004
Summa kroonides: 31 220.00
Summa eurodes: 1 995.32
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 29.06.2004
Toetuse sihtotstarve: Varemete vahelagede ja katuse konserveerimistööde tööprojekti koostamine
Mälestis:

16856 Pootsi mõisa tuuleveski