Number: 2004-3E / 2004
Summa kroonides: 199 126.00
Summa eurodes: 12 726.47
Lepingu sõlmimise kuupäev: 02.06.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.10.2004
Toetuse sihtotstarve: Kivikonstruktsioonide konserveerimine ja varemete katustamine
Mälestis:

14485 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-16.saj.