Number: 13 / 2004
Summa kroonides: 67 791.00
Summa eurodes: 4 332.63
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.05.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 31.08.2004
Toetuse sihtotstarve: Restaureerimistööd
Mälestis:

22284 Aino Kallase suvemaja