Number: 2-TarM / 2004
Summa kroonides: 105 000.00
Summa eurodes: 6 710.72
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.04.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Peasissepääsuehitise restaureerimine
Mälestis:

7158 Alatskivi mõisa peahoone, 1880.-1885. a