Number: 1-IdVM / 2004
Summa kroonides: 60 000.00
Summa eurodes: 3 834.70
Lepingu sõlmimise kuupäev: 22.04.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 30.06.2004
Toetuse sihtotstarve: Tulekahjusignalisatsioonisüsteemi ehitamine
Mälestis:

24655 Sillamäe kino