Number: 2-JärM / 2004
Summa kroonides: 200 000.00
Summa eurodes: 12 782.33
Lepingu sõlmimise kuupäev: 25.03.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2004
Toetuse sihtotstarve: Katuse, vahelagede ja vundamentide avarii-remonttööd
Mälestis:

15115 Esna mõisa peahoone