Number: 1-4/13 / 2004
Summa kroonides: 7 500.00
Summa eurodes: 479.34
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.12.2003
Lepingu (aruande) tähtaeg: 29.01.2004
Toetuse sihtotstarve: Koduloomuuseumi elektripaigaldise projekt
Mälestis:

8439 Heimtali külakooli hoone