Number: 2004-3E lisa 2 / 2004
Summa kroonides: 33 040.00
Summa eurodes: 2 111.64
Lepingu sõlmimise kuupäev: 15.11.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Töömahu suurenemine (Kivikonstruktsioonide konserveerimine ja varemete katustamine)
Mälestis:

14485 Karksi ordulinnuse varemed vallikraaviga, 13.-16.saj.