Number: 2004-4E lisa 1 / 2004
Summa kroonides: 65 130.00
Summa eurodes: 4 162.57
Lepingu sõlmimise kuupäev: 04.10.2004
Lepingu (aruande) tähtaeg:
Toetuse sihtotstarve: Tööde mahtude suurenemine
Mälestis:

8387 Velise mõisa kalmistu ja kabel