Number: PÜP 2005 094
Summa kroonides: 20 000.00
Summa eurodes: 1 278.23
Lepingu sõlmimise kuupäev: 14.12.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.06.2006
Toetuse sihtotstarve: katuse muinsuskaitse eritingimuste ja restaureerimisprojekti koostamine
Mälestis:

2872 Kuusalu kirik, 14.-19. saj