Number: PÜP 2005 093
Summa kroonides: 158 100.00
Summa eurodes: 10 104.43
Lepingu sõlmimise kuupäev: 12.12.2005
Lepingu (aruande) tähtaeg: 01.02.2006
Toetuse sihtotstarve: altariruumi siseviimistluse konserveerimine-restaureerimine
Mälestis:

15535 Martna kirik