Number: PÜP 2013 22
Summa kroonides: 203 405.00
Summa eurodes: 13 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku avatäidete restaureerimine
Mälestis:

13843 Avinurme kirik, 1906-1909