Number: PÜP 2013 28
Summa kroonides: 60 239.41
Summa eurodes: 3 850.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 06.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Kiriku piksekaitse paigaldamine (lepingu sihtotstarbe muutmine)
Mälestis:

20864 Kuressaare Nikolai kirik