Number: PÜP 2013 25
Summa kroonides: 46 939.80
Summa eurodes: 3 000.00
Lepingu sõlmimise kuupäev: 11.03.2013
Lepingu (aruande) tähtaeg: 15.11.2013
Toetuse sihtotstarve: Tartu vanausuliste palvela siseremont